22 Mar
22Mar

Pozemek označený v realitním inzerátu jako „výhledově k zastavění“ anebo „určený k výstavbě“ ještě nemusí znamenat, že na něm v budoucnu svůj vysněný dům postavíte. Na jakém pozemku lze stavět a kde tuto informaci najít?

Katastr nemovitostí

Z nahlédnutí do katastru nemovitostí sice zjistíte řadu užitečných informací, například v oddílu způsob ochrany, nicméně informaci o zastavitelnosti pozemku vám katastr nepodá.

Pokud pozemek podléhá ochraně – především může jít o zemědělský půdní fond, pozemek určený k plnění funkcí lesa, anebo pozemek ležící v chráněné krajinné oblasti – ještě není vše ztraceno. Můžete podat návrh na vynětí ze zemědělského půdního fondu. U chráněných krajinných oblastí je třeba změny na pozemku konzultovat s regionálním pracovištěm Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Územní plán

Území plán obce, který vychází ze zásad územního rozvoje kraje, je hlavním dokumentem, do kterého je nutné nahlédnout. Je závazný pro veškeré změny ve využití území a má jednak část textovou, jednak grafickou. V dnešní době již řada obcí zveřejňuje územní plán v elektronické podobě na svých webových stránkách.

V grafické části – mapě – naleznete barevně odlišené jednotlivé typy ploch. Barevné značení se v obcích může lišit, proto je třeba důsledně studovat legendu.

V textové části jsou upřesněny podmínky využití pozemků, například maximální procento zastavitelnosti, maximální výška budov nebo počet podlaží, povolený účel využití a další.

Celý článek:
https://www.hypoindex.cz/clanky/stavebni-pozemek-a-zastavitelne-uzemi-na-jakem-pozemku-lze-stavet/

Komentáře
* E-mail nebude na webu zveřejněn.